Privacy-verklaring en disclaimer

Bij Norsu BV geldt dat wij uw privacy heel erg belangrijk vinden. Dat is meer dan een wettelijke verplichting, we zien het als een morele plicht. Daarom gebruikt deze website helemaal geen cookies. U hoeft geen persoonlijke data prijs te geven om onze website te kunnen gebruiken. En wanneer u er expliciet zelf voor kiest om toch persoonlijke data met ons te delen, dan kan u erop vertrouwen dat we die veilig zullen verwerken en opslaan en dat we uw persoonlijke gegevens nooit aan anderen zullen doorverkopen.

Dit is de privacy-verklaring en disclaimer voor alle inhoud van de website https://norsu.eu (verder afgekort "Website" genoemd). Deze tekst is laatst bijgewerkt op 1 maart 2020.

Deze website is ontwikkeld door Norsu BV (verder afgekort "We" of "Wij" genoemd), Marcel Thirylaan 194. 1200 Brussel, België.

Persoonsgegevens

U kan deze website perfect gebruiken zonder persoonsgegevens met ons te delen. We hebben echter wel enkele webformulieren en online tools waarmee u zelf informatie met ons kan delen als u dat zou willen. In dat geval slaan we persoonsgegevens van u op zoals uw naam en uw e-mailadres. We zullen uw persoonsgegevens nooit met anderen delen. We zullen ze veilig opslaan en enkel gebruiken in verband met de informatie die u met ons gedeeld heeft.

U kan uw persoonsgegevens op elk ogenblik opvragen, laten wijzigen of zelf volledig laten verwijderen via een eenvoudig verzoek aan info@norsu.eu. Omwille van de veiligheid verwachten we dat u daarbij uw identiteit bewijst.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die sommige website gebruiken om beperkte hoeveelheden data op uw computer op te slaan.

Wij houden niet van cookies en we hebben dan ook beslist om ze volledig te weren van deze website.

Op sommige pagina's van deze website verwijzen we echter naar inhoud op externe websites, bijv. Youtube of Google, die enkel zichtbaar zijn als u cookies toestaat. In dat geval tonen we u een duidelijke expliciete waarschuwing vooraleer er een cookie naar uw computer verstuurd wordt. U kan dan kiezen om door te klikken op eigen risico.

Ethiek

Norsu BV kan in geen enkel contact met klanten, leveranciers of partners discriminatie toestaan op basis van leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, ethniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur of wat dan ook.

Intellectuele eigendom

Alle informatie op deze website (teksten, afbeeldingen...) valt onder wettelijk copyright, waardoor deze informatie niet mag vermenigvuldigd of gecommuniceerd worden zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toelating door Norsu BV. Alle toepasbare intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.

Inhoud: teksten, afbeeldingen, links

De inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, links...) is louter informatief bedoeld. Norsu BV doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, maar ze kan niet aansprakelijke worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie. Norsu BV behoudt het recht om de informatie van de website op elk ogenblik aan te passen en ook om ze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Toepasbaar recht

Deze privacy-verklaring en disclaimer vallen onder Belgisch recht. Alle geschillen die hierover ontstaan en die niet in der minne opgelost kunnen worden door de partijen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel in België.