Het 4xI innovatiemodel

Innovatie start altijd met een creatief idee. Maar waar komen die ideeën vandaan? En hoe kan je een idee uitwerken tot een geslaagde innovatie? Met ons eenvoudig 4-stappenplan kan elk bedrijf starten met innovatie!

Het 4xI innovatiemodel deelt het innovatieproces op in vier stappen: Inspiratie, Ideeën & Selectie, Implementatie en Innovatiecultuur. De eerste drie stappen helpen je op weg om van een opportuniteit voor innovatie te komen tot een succesvolle implementatie. De vierde stap, Innovatiecultuur, is essentieel als je innovatie op een systematische manier wil aanpakken in je bedrijf. Dan veranker je innovatie in de bedrijfscultuur en dan blijft het niet bij één succes, maar dan kan je blijven voortbouwen en innovatie binnenbrengen in alle afdelingen van het bedrijf.

Inspiratie

Inspiratie is de allereerste stap. Je hebt inspiratie nodig om het proces naar nieuwe ideeën op te starten. Vaak gaat het om een uitdaging waar je mee zit of een specifiek probleem dat je wil aanpakken. Om de creativiteit te voeden, kan je starten van een analyse van interne processen. Alternatief kan je je ook laten inspireren door externe factoren of bedreidingen voor je bedrijf.

Ideeën & Selectie

In deze stap komen nieuwe ideeën naar voor. Er bestaan verschillende methodieken om nieuwe ideeën te genereren. Onder andere brainstormen is een bekende techniek, maar ideeën bedenken gaat verder dna dat. Je kan ideeën vinden in de natuur, dat heeft dan biomimicry, je kan samenwerken met start-ups of nieuwe technologieën gebruiken...

Zodra je nieuwe ideeën hebt opgelijst, komt het erop neer om de beste te selecteren. De beste ideeën stromen dan door voor implementatie. Typisch gebeurt de selectie in meerdere stappen die elk hun eigen selectiecriteria hebben, waaronder meestal haalbaarheid en verwachte impact.

Implementatie

De derde stap van het 4xI model is de eigenlijke Implementatie van een innovatief idee. Deze stap bevat alle aspecten van de eerste test van een prototype en het iteratieve proces om dat prototype verder te verfijnen tot het klaar is voor de eventuele finale implementatie.

Innovatiecultuur

Tot slot gaat de vierde stap over het bouwen van een echte innovatiecultuur in je bedrijf waarbij innovatie meer wordt dan een eenmalige bevlieging, maar werkelijk wordt verankerd in de dagelijkse praktijk.